بولتن معماری
معماری رد زمان است بر فضا
قالب وبلاگ
دانشگاه ازاد اسلامی هریس - سال تحصیلی 88-89

استاد راهنما: مهندش ارش پور اسماعیل

دانشجو: ایدا کریمزاده


[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 20:47 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
در سایت http://www.ashahami.com کاری از دفتر معماری فرایند بنیان مورد نقد قرار گرفته است که ظاهرا دیدگاه مدیر این سایت چنین هست که این کار شبیه کاری است که سه سال پیش توسط شخصی دیگر طراحی شده است.

پروژه1: حبیه مجد ابادی-سال 2008

پروژه 2: دفتر فرایند بنیان - سال 2011

البته این روزها کارهای زیادی در دنیای معماری توسط معماران بزرگ طراحی میشوند که در ظاهر بسیار شبیه هم هستن ولی ایا واقعا این معماران از رو دست هم تقلب کردن؟

وقتی ظاهر بینی رو کنار میزاریم و به درون مایه و ایده های طراحی توجه میکنیم به تفاوتهای زیادی پی میبریم که کاملا دو طرح شبیه هم رو از هم کاملا متمایز میکند که مطمئنا این قضیه نیز درطرحهای بالای صادق است که در ذیل با نقد اقای عبدالصمدی این تفاوتها را برسی خواهیم کرد.

قابل توجه است که این دفتر معماری در بسیاری از مسابقات معماری بین المللی و داخلی شرکت کرده و اکثرا رتبه های قابل توجهی کسب کرده اند و این افتخاری است که به لطف تلاش و استعداد طراحی این معماران جوان شامل حال جامعه معماری کشورمان شده است و اخیرا نیز در مجله معماری شارستان شماره 34-35 برخی از کارها و دیدگاهای این معماران بزرگوار چاپ شده است.


[ شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 22:18 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
طراحی ریخت - بوم شناختی پژوهش و عمل در معماری

بخش اول


بوم شناسی مطالعه بین ارگانیسم ها و محیط انهاست. از دیدگاه ما این تعریف رابطه دیسیپلین معماری واقعا خوب را توصیف می کند.ما ریخت شناسی ریخت پیدایش و بوم شناسی را با رویکردی که ریخت بوم شناختی نامیده می شود.یکی می دانیم که این امر نیز به نوبه خود با طراحی اجرا - مدار بر تعالی پویا بین ماده و مداخلات فیزیکی محیط ها و سکونت استوار است.

امروزه محیط ساخته شده بر دو نوع سازماندهی فضایی غلبه دارد: پلان ازاد و ارایه بندی راهروی رو در رو و فضای سلولی.هر دو براساس نکرشی خاص در جهت مدخلی مرزی تعریف شده اند.ارایه بندی پلان ازاد.در افراطی ترین حالت. مدخل مرزی را به موقعیت پیرامونی محدود می کند که با پوشش ساختمان مطابقت می کند.در حالی که ارایه بندی راهرویی و فضای سلولی مدخلی را به منظور کنترل سیرکولاسیون و دسترسی خصوصی از طریق فضای پارتیشن بندی شده تولد و تکثیر می کند.

ارایه بندی پلان ازاد بر ارایه بندی مناسب فضایی براساس معیارهای صنعتی خاص و معیارهای ساخت استوار است. گفتمان مدرنیستس فضای همگانی را به مثابه سرمشق اصلی برای فضای دموکراتیک بدیهی فرض می کرد. پلان ازاد با مدخل مرزی ان که به پوشش نازک و شفاف ساختمان غلظت می بخشد بیشتر به منظور دادن فرصت های برابر برای سکونت بود به فضای همگانی از طریق مودوله و استاندارد کردن عناصر ساختمانی دست یافت و هر عنصر یا سیستم ضروری می نمود که یک کارکرد اصلی(برای نمونه ساختار اصلی ساختار فرعی سایبان یا پوشش جوی) را تا حد مطلوب بر عهده گیرد

این رویکرد تک برونگرایانه بهینه سازی بر اساس نوعی درک کارامد بود که ضروری می نمود از حداقل ماده و انرژی برای دست یابی به توان ساختاری طرح موردنظر استفاده کند.

مایکل هنسل-اگیم منگس-امید کاموری مقدم

منبع: فصلنامه معماری ایران

[ چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 21:19 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
:: حیاط مرکزی

حیاط مرکزی از دیرباز و در اکثر تمدن های بزرک و کوچک دنیا بیشر به عنوان عنصر اصلی ساختار معماری در طراحی خانه ها-قصرها-مراکزعبادی-میدانها یا باسیلیکاها و غیره بکار برده شده است و هم اکنون نیز در کارهای روز دنیا نیز به شگل های زیبا و متنوع بکار برده میشود.

وقتی به بررسی از این نوع بناها می پردازیم به عینه با استفاده از حیاط مرکزی به عنوان ریشه اصلی ساختاری معماری ان بنا مواجه میشویم که از ان به عنوان الگوی تاثیر گذار در نحوه ساختار و چیدمان فضاهای اطراف استفاده شده است.


اکثر معماران همیشه بدنبال ان بوده اند که در کنار فضای بازگسترده اطراف خود و در بهبوهه خانه های اطراف-کوچه های تنگ و طولانی ارام و گاهی شلوغ-مناطق گرم و خشک و کویری.فضای باز کوچک که در ان با استفاده از اب و درخت فضای ارامش بخش برای خود بوجود می اورند.

استفاده از حیاط مرکزی در معماری ایران بدلیل وجود اقلیم خشک در نیمه جنوبی کشورمان بسیار زیبا و حتی سرزنده تر از نکات دیگر جهان بکار برده شده است.

((معماری ما معماری حیاط هاست.اصل و مایه فضاسازی در این معماری فضای باز است.فضای بازی که با وسواس و دقت تمام طراحی می شود.فضای باز محصوری که به تبع گرایش به درون روی از بیرون برمی تابد و با شکل منظم اندازه و تناسبات فکر شد  و نماهای موزون اسمان را قاب میگرد و همواره با حوض اب و فواره و درخت و گل و سبز مبدل به (حیاط) حیات بخش می شود. حیاط انسجام دهنده و قلب تپنده بناست.در میان بنا مینشیند همه فضاها به ان مینگرند و به واسطه ان اعتبار و تشخیص میابند نسبت به یکدیگر تعریف می شوند و به هم گره می خورند.همه اجزاء بنا از حیاط نور و هوا و زندگی میگیرند.))(جستارهایی در چیستی هنر اسلامی به اهتمام هادی ربیعی).

حیاط مرکزی را به صورت بی بدیع میتوان در طراحی معماران ایرانی در خانه ها-کاروانسراها-مدرسه-میدان ها به وضوع مشاهد کرد.

در عصر جدید با توجه به عوض شدن شیوه های زندگی و اپارتمان نشینی کمتر میتوان دید که این عنصر ساختاری معماری در خانه های شخصی بکار رفته باشد ولی معماران بزرگ دنیا از این عنصر زندگی بخش در طراحی های بناهای عمومی و البته مجتمع های مسکونی به شگلی زیبا پویا و تاثیر پذیر بکار میبرند.

[ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 21:43 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
چند روز پیش در دانشگاه ازاد اسلامی هریس تحویل پروژه طرح 5 استاد کمال یوسف پور برگزار شد که با استقبال بسیاریاز اساتید و دانشجویان همراه بود که در این تحویل پروژه کارای متفاوت و متنوع زیادی به چشم میخورد و از روند های متفاوتی برای طراحی ها استفاده شده بود که در زیر به گزارش تصویری ان پرداختیم.

مطعاقبا طرح های برتر از همین وبلاگ و http://zorwan.persianblog.ir ارائه خواهد گردید
[ جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 12:10 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
1) طرح مسئله

به عبارت دیگر:موضوع طراحی چیست که توسط کارفرما در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی مطرح میگردد

2) تحلیل و برسی

که شامل مواردی از قبیل

1= اقتصادی-سیاسی

اقتصاد یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذاری در چگونگی پیشرفت روند ساخت پروژه محسوب میشود و در مواردی هم بر روی نوع طراحی پروژه تاثیر عمیقی میگذارد.

2= اجتماعی-فرهنگی

ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه که قرار است در ان پروژه طراحی شده جانمای گردد تاثیر فراوانی در طیف طراحی ان پروژه خواهد داشت به نحوی که معمار قبل از طراحی باید به برسی فرهنگ و اداب و رسوم ان جامعه پرداخته و چکیده ای از مشخصه های اصلی فرهنگ ان جامه را در پروژه طراحی شده بگنجاند

بعنوان مثال طراحی یک پروژه مسکونی در کشور ایران با فرهنگ اسلامی با طراحی در یک کشور اروپای با فرهنگ کاملا متفاوت مطمئنا الزامات طراحی متفاوت را میطلبد

3= عوامل محیطی

 شامل 1* اقلیم: در بحث اقلیم محمترین مورد تحلیل سایت است که با توجه به وضعیت زمین-تابش خورشید-بادهای وزیده و غیره در جهت گیری پروژه در سایت و نحوه طراحی طراح تاپیر انگار ناپذیری دارد

2* بوم گرایی:استفاده از مصالح بومی طراحی بهینه و سبز از موارد مهم در طراحی معماری یک پروژه است

4=فناوری و تکنولوژی

فناوری و تکنولوژی ساخت و پیشرفت صنعتی در یک جامعه تاثیر فراوانی در طراحی و اجرای یک پروژه در ان جامعه دارد به عبارت بهتر با پیشرفت تکنولوژی ساخت معمار میتوتند به ایده های طراحی فراتر از معماری سنتی که در ذهن دارد برسد.بدونه فناوری اجرای بسیاری از پروژه های مورد نیاز جامعه امروزی امکان پذیر نیست و یا در صورت اجرا بسیار زمان بر و از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود

4)ارائه طرح طراحی شده توسط معمار یا گروه معماری

در این بخش طراحان-معماران و تئورسیان های معماری نظریات متفاوتی در نحوه طراحی پروژه دارند که به مواردی از انها در این مطلب اشاره میگردد که در تمام انها توجه به موارد اشاره شده در بالا امری الزامی و حیاتی است.

1*طراحی بر اساس یکی از سبکهای معماری 

2*استفاده از یک روند هوشمند برای تحلیل ترکیب و طراحی

3*رسیدن تصادفی به طراحی ایده ال با استفاده از روش ازمایش و نتیجه گیری(ساخت ماکتها یا مدلهای رایانه ای بسیار برای رسیدن به طرح اصلی)

4*استفاده از گانسپ در طراحی پروژه

5) اجرای پروژه

در این مرحله اقتصاد و فناوری و تکنولوژی ساخت بیشترین تاثیر را در روند اجرا و پیشرفت پروژه دارد

و همچنین استفاده از نیروهای متخصص الزامی و تاثیر گذار است


منابع:

جزوه نظریه و روشهای طراحی

کتاب روشهای تحقیق در معماری


[ دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:20 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
فرهنگ سرای نیاوران بنایی است که در مجموعه نیاوران در شمال شرقی شهر تهران واقع است. این بنا از نظر طراحی معماری معاصر ایران دارای اهمیت می‌باشد.

پس از انقلاب ایران (۱۳۵۷) این فرهنگ سرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد و تا سال ۱۳۶۴ علاوه بر کوشش‌های هنری، فعالیت‌هایش عبارت بودند از: انتشار کتاب، تفسیر و ترجمه قرآن و از سال ۱۳۶۷ پذیرش هنرجویان « مرکز آموزش هنر » از طریق آزمون سراسری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آغاز شد که طی سه دوره ۱۸۰ نفر با دریافت گواهینامه در مقطع کاردانی و در رشته‌های نامبرده از مرکز آموزش هنر (فرهنگسرای نیاوران) فارغ التحصیل شدند . از سال ۱۳۷۰ فعالیت‌های فرهنگسرا چنین بوده است : برگزاری سمینار، کنفرانس، نمایشگاه و ... این فرهنگسرا در خیابان شهید باهنر ( نیاوران ) روبروی پارک نیاوران قرار دارد .

دانشجویان در رشته‌های طراحی و گرافیک، مجسمه‌سازی، نقاشی، بازیگری و نمایش نامه نویسی و مینیاتور در این دانشکده تحصیل می‌نمودند. از اساتید دوره‌های اول می‌توان محمود دولت‌آبادی و قطب الدین صادقی (در رشتهٔ نمایش‌نامه نویسی)، محمود فرشچیان (دورهٔ اول مینیاتور) رضا فاضلی (دورهٔ دوم مینیاتور)، شریف‌آبادی (طراحی و گرافیک)، غلامحسین نامی و میلانی را در رشتهٔ (نقاشی) نام برد.

این مکان از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴ به عنوان دانشکده هنر و زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت نموده و در سال ۱۳۷۴ با عنوان رسمی فرهنگسرا شروع به کار کرد. در حال حاضر ریاست این مجموعه بر عهده محمد جعفر صافی است.بنای فرهنگسرای نیاوران توسط کامران دیبا و همکارانش طراحی و اجرا شده است. ساخت این بنا در دوره محمدرضا شاه پهلوی، در تاریخ ۱۳۵۵ شروع و در سال ۱۳۵۶ به اتمام رسید. کل فضای مجموعه نیاوران ۱۱۰ هزار متر مربع است و زیر بنای ساختمان فرهنگسرای نیاوران ۱۰ هزار متر مربع می‌باشد.

این بنا در شمال شرقی کلان‌شهر تهران و از نظر اقلیم در موقعیت معتدل کوهستانی می‌باشد در این اقلیم به علت وجود بادهای شمال، معماری فرهنگسرا به صورت شرق و غرب طراحی شده است.

نورگیری این بنا از ۴ طرف صورت می گیرد. گر چه ساختمان نیاوران به صورت قسمت‌های مجزا طراحی شده و بعد در کنار هم قرار گرفته اما با نوآوری‌های خاص، طراح توانسته ارتباطی صحیح و جستجوگر میان دو ساختمان بوجود آورد.


برای ورود به حیاط مرکزی مخاطب مقید به گذشتن از زیر قالب سنتی که به شکل سر در ورودی است می‌باشد.

سر در ورودی این بنا طراحی متقارن دارد. کاربرد این سر در به‌عنوان پیش ورودی برای دسترسی به در اصلی فرهنگسرا است و برگرفته ازساختار فضای هشتی در معماری سنتی ایرانی می‌باشد.

سمت راست در ورودی اتاق نگهبانی قرار دارد. دسترسی به ساختمانهای اصلی از طریق پله‌ها صورت می‌گیرد. وجود دو عامل بعدی سکوها و شمشادها در دو طرف پله‌ها عمل هدایت مخاطب به سمت ساختمان اصلی را به عهده دارد.حیاط مرکزی یکی دیگر از نمادهای سنتی است که در این بنا استفاده شده است. این قسمت دارای دو آب نما و دو باغچه می‌باشد و تمامی درهای مختلف ساختمان به سمت حیاط مرکزی باز می‌شود.

در حیاط مرکزی دو ساختمان مشاهده می‌شود:

  • ساختمان شماره ۱ در سمت چپ که شامل ۲ طبقه است:

طبقه اول سالن آمفی تئاتر که به‌عنوان سالن سینما از آن استفاده می شود. سالن آمفی تئاتر شامل سه قسمت اصلی است. پذیرش، خروجی‌ها و صحنه اصلی. این مکان دارای یک ورودی یا سرسراست که یک حسن برای آن تلقی می‌گردد. زیرا افرادی که می‌خواهند به بیرون از آمفی تئاتر بروند ابتدا به یک هال انتظار وارد شده و سپس به محیط بیرون هدایت می شوند. طول صحنه آمفی تئاتر تقریباً دو برابر عرض است واز شیب طبیعی زمین برای شیب آمفی تئاتر استفاده شده است.

طبقه دوم شامل اتاق‌های اداری رئیس و معاونین است.

  • ساختمان شماره ۲ در سمت راست به‌وسیله چند پله به طرف در ورودی نگارخانه و بخش اداری می‌رسد.


سازه این بنا با بتون مسلح اجرا شده است. در زیباشناختی این ساختمان طراح با ترکیبی میان‌بافت (بتون و سنگ)، فرم (ساده هندسی) و سنت (سنت‌های ایرانی) توانسته ساختاری جدید از معماری سنتی و مدرن خلق نماید.
چند پله مراجعین را از حیاط مرکزی به سمت در ورودی نگارخانه هدایت می‌کنند. قبل از ورود به نگارخانه یک هشتی وجود دارد که هم به رستوران و هم به کتابخانه راه دارد.

برای ورود به نگارخانه از یک راهروی چرخشی، هدایت کننده به طرف جلو استفاده شده که ازآن به عنوان بخشی از نگارخانه استفاده می‌شود و فضای مفیدی نیز برای نگارخانه ایجاد کرده است. ساختار چرخشی راهرو باعث شده تا فاصله راهرو تا قسمت اداری کمتر احساس گردد.

نگارخانه از ۵ نیم طبقه تشکیل شده که از ۳ نیم طبقه آن به عنوان سالن اصلی استفاده می شود.

بخش اداری از ۳ طبقه مجزا تشکیل شده است:

طبقه همکف شامل اتاق تایپیستها و طبقه دوم و سوم، شامل بخشهای مالی، اداری، موسیقی، کامپیوتر و مدیریتهای فرهنگسرا و مشاورین که همگی توسط پارتیشن‌های شیشه‌ای از هم جدا شده است‌. لازم به تذکر است که قسمت اداری به قسمتهای دیگر فرهنگسرا اشراف ندارد.فضای رستوران در دو طبقه پیش بینی شده که دسترسی به آن از سه بخش ساختمان امکان پذیر می باشد: ۱- حیاط مرکزی ۲- ورودی نگارخانه ۳- کتابخانه

سالن گوشه

این سالن در انتهای حیاط مرکزی و بین دو ساختمان قرار گرفته به طوری که توانسته است این دو ساختمان را به هم متصل کند. این سالن جهت برگزاری فعالیت‌های گوناگون هنری آماده‌سازی شده است.

فضای کتابخانه شامل : ۱- ورودی ۲- هال ورودی ۳- قسمت کاتالوگ ۴- مراجعه و تحویل ۵- مخزن کتاب ۶- سالن مطالعه

آرایش داخلی این مجموعه به نحوی است که مراجعان می‌توانند به‌آنچه می‌خواهند دست پیدا کنند و احساس آرامش نمایند. کتابخانه بیشتر شامل کتابهای تخصصی هنر بوده و برای استفاده هنرجویان و اساتید هنر می‌باشد.
ادامه مطلب
[ یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ ] [ 20:26 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
نوشـــــــــــته ی : فرانسیسکو مارُلو


لوکوربوزیه در پلان اُبوس[i]، ضمن در نظر گرفتن وجوه اجتماعی و زیبایی شناسانه طرح، نگره ای سندیکالیستی را در قالبی خوشایند و تحت شمول استعاره ای ارگانیک، به جهان بینی ای کپیتالیستی تبدیل می کند. تالم با تمرکز بر ریشه ها و دلایلش، به عاملی خنثی بدل شده به حاشیه می رود و بر بدین رو ماتریالیسم زمخت دمیده شده در طرح زیر پرداختی زیبا پنهان می گردد. 

مانفردو تافوری[ii]

 

تا دهه بیست، لوکوربوزیه هر نوع گرایش سیاسی خاصی را نفی می کرد و صرفا خود را یک معمار حرفه ایی می دانست[iii]، او کمی بعد موضع خود را در اخرین بخش کتاب به سوی یک معماری(1923) و در مخالفت با بی اعتنایی معماری منطقیِ مسکوت نسبت به انقلاب های بی قید و خشونت بار برامده از افزایش فراگیر نارضایتی اجتماعی مورد بازبینی قرار داد. لوکوربوزیه بر این باور بود که می توان با به کاربردن تکنیک های ابداعی و مصالح نوینِ ساخت و ساز برامده از روش های علمی، معماری را بر سیاقی راند که علاجی باشد بر تمام دردنشان ها و خشونت موجود در ناـ ارامی های خشم الود توده ای.

اما این ایمانِ کاملا خوش بینانه به کارایی منطقیِ پیشرفت علمی ـ که غالبا به عنوان بارزه ی مشخص جنبش مدرن شناخته می شود ـ به واسطه فروپاشی هیمنه اقتصادی سرمایه داری در سال 1929، نتایج حاصل از رکود بزرگ دهه سی، ظهور رژیم های توتالیتر و نهایتا تبعات رقت بار جنگ جهانی دوم، به طور فزاینده ای، به زیر سئوال رفت.        

بر قرار ادله ی پیش امده، چندین پروژه ای که لوکوربوزیه حدفاصل سال های 1931 تا 1942 ـ مقطع زمانیِ بی نهایت مهم دگرگون شدن اثار وی با گذر از ره یافت های عقلانی/کارتزینیِ اثار اولیه و نزدیک شدن به پرداخت های شاعرانه/عاطفی متبلور در اثار متاخر وی ـ در الجزیره طراحی نمود، نه فقط تبیینی از یک ترکیب بی نهایت خاص از اثار معماری اش را ارائه می دهند، بلکه همچنین تصویری اند جامع از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پایان عصر مدرن؛ ان گونه که مانفردو تافوری نشان می دهد در این دوره بحران اقتصادی گره ای عمیق می خورد با زیرـ وـ رو شدن کامل نظام معماری لوکوربوزیه، او رسالت [بعضا از نظر سیاسی و اجتماعی] منفعل بازنمایی نمادین را کناری می نهد و به انقیاد کامل نظام سرمایه داری تن می دهد و طرح به ابزار اصلی مدیریت اقتصادی، شرط لازم تسلیم شدن به روحیات بدوی بازار و رفع و رجوع کردن نگرانی های حال حاضر برای اخذ پروژه های اینده تبدیل می شود. از سال 1929، سرمایه نظام ذهنی اش را با  استفاده ابزاری از بحران بر هر طرحی تحمیل می کند و استراتژی حاکم بر طرح را به گونه ای تعریف می نماید که با در نظر اوردن نقش هدایت کننده طبقه کارگر بر کلیت جامعه بسطی کنترلی یابد[iv]. 

منبع:www.etoood.com


ادامه مطلب
[ شنبه سوم دی ۱۳۹۰ ] [ 14:31 ] [ رسول سیدلی ] [ ]

 

طراحی ساختمان خوب ، ساختارهای بسیار کوچک را داخل خود پنهان می کند . این خانه در نگاه اول ، مانند

یکخانه متحرک لوکس با اندازه کامل به نظر می رسد ، اما توهم حجم بزرگ این فضا ، از ساختار موقت و چادری

شکل آن می آید . نام آن را به شکل ماهرانه ای اپرا گذاشته اند ، شاید به خاطر شباهت بصری خود به سالن

موسیقی معروف در سیدنی . محوطه های لایه بندی آن با ظاهری مدرن و پارچه هایی ضخیم، براق بوده و به

راحتی جمع و جور می شوند . فضا دارای کفی چوبی ، دو تخت خواب ، توالت ، سیستم آب سرد و گرم و

نورهای LED می باشد . همه اینها به عنوان بخشی از هسته ساختار ساخته شده اند . مصرف سوخت این

تریلر به مراتب کمتر از یک کَمپر تمام عیار است .


منبع:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA www.dornob.com


[ یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ] [ 21:15 ] [ رسول سیدلی ] [ ]

 

سالن کنسرت جدید جزایر قناری یک نمای افتابگیر نیمه هوشمند دارد. ساحل ارسیف در

جزیره ی لانزاروت در جزایر قناری بزودی توسط یک سالن کنسرت زیبای جدید اراسته

می شود. شرکت معماری هلند,هنری لارسون ,مقام اول در مسابقه ی 2009 برای طراحی

ساختار ان را گرفت که پلاسیو کان گرسوس نامیده خواهد شد. شبیه یک قطعه ی زیبای

جواهر , سالن کنسرت برای تاکید بر گردشگاه دریایی شهر به نظر می رسد و هویت شهر را

بالا می برد. همراه با فرم های قابل توجه ,ساختار شامل تعدادی از طرح های پایدار مانند

نمای افتابگیر نیمه هوشمند برای خنک داشتن داخل ,سطوح خورشیدی برای انرژی واب

گرم وجمع اوری اب باران . هنری لارسون برای سالن کنسرت از چشم انداز های نا هموار

جزیره الهام گرفت. در کنار پارک واقع شده است , بازدیدکنندگان ِ شهر بیرون کشیده

می شوند به امید ِ دیدن یک ورودی مشهور در میان ورودی مجلل "فرش قرمز". به دلیل اب و هوای

معتدل جزیره قسمتی از فعالیت های سالن کنسرت می تواند در مرکز اجتماع

بیرونی اتفاق بیفتد با دیدی بسیار عالی از دریا و از عقب به طرف کوه ها. ساختمان در یک

دستگاه افتابگیر خارجی پوشیده شده با خواص بازتابی برای اجتناب از گرمای دوباره. پنجره

های عمیق ,برامدگی بزرگ واین پوسته ی نیمه هوشمند نگه می دارد ساختمان را از گرم

شدن زیاد , به حداقل سر وصدا در داخل , و همیشه به تهویه طبیعی کمک می کند.

سلول های فتوولتایک خورشیدی برای تولید الکتریسیته در پوسته ی خارجی گنجانده

شده اند مادامیکه سیستم های حرارتی خورشیدی اب گرم خانگی را گرم می کنند.

اب های هدر رفته از سینک ها همراه با حاصل اب باران برای ابیاری و سیفون توالت

استفاده خواهد شد . که به طور طبیعی به نگهداری اب کمک می کند اما بیشترین اهمیت

کاهش مصرف انرژی از کارخانه اب شیرین کن جزیره را داردمنبع

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA www.inhabitat.com

WWW.ETOOOD.COM

[ یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ] [ 20:54 ] [ رسول سیدلی ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

RASOUL SEIEDLI
لینک های مفید
امکانات وب